Skip to main content

Fasta telefoner byts ut mot IP-telefoni 

Sverige kommer att ansluta sig till ett litet men växande antal länder runt om i världen som har stängt av sina traditionella fasta telefonnät med fasta telefoner. Landets tillsynsmyndighet för telekommunikation, PTS*, har meddelat att kopparnätet kommer att stängas av 2026.

Detta markerar slutet på en epok för Sveriges telekominfrastruktur. Den första fasta telefonen installerades i Sverige 1877, och nätverket har varit i drift i nästan 150 år. Men PTS menar att internetbaserad telefoni (VoIP) nu ger en mer tillförlitlig och flexibel tjänst, och att det därför är dags att säga adjö till det gamla kopparnätet.

Smidig övergång till VoIP

Det traditionella kopparnätet (xDSL) har varit på tillbakagång under många år. År 2015 använde endast 15 procent av de svenska hushållen det fortfarande, och den siffran har sjunkit stadigt sedan dess. Avstängningen kommer därför att ha en mycket begränsad inverkan på de flesta människor. Företag använder det traditionella kopparnätet (xDSL) för cirka 15 % av deras telefonsamtal, men den siffran sjunker också.

PTS säger att nedsläckningen kommer att spara skattebetalarna omkring 500 miljoner kronor (48 miljoner euro) per år, eftersom kostnaderna för att underhålla nätet är större än de intäkter det genererar. Myndigheten arbetar nu tillsammans med teleoperatörerna för att säkerställa en smidig övergång till VoIP.

Fast telefoni minskar även om trafikminuterna ökat något

Antalet abonnemang för bredband via det traditionella kopparnätet (xDSL) har halverats på tre år, och det finns nu 360 000 sådana abonnemang kvar. 2020 fanns det 1,5 miljoner abonnemang för fast telefoni, en minskning med 15 procent. Såväl abonnemangen på ip-telefoni som traditionell fast telefoni via kopparnätet minskade. För första gången på många år ökade antalet trafikminuter inom fast telefoni för företag vilket också är en pandemieffekt. Ökningen beror på större användning bland företagskunder. (se sid 5: https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2021/telefoni/svensk-telekommarknad-2020_1.pdf)

Fördelarna med VoIP är uppenbara enligt PTS

Sveriges övergång till VoIP kommer att innebära att alla landets traditionella telefonväxlar med fasta telefoner kommer att ersättas med internetbaserade servrar. PTS menar dock att fördelarna med VoIP är uppenbara. Övergången till VoIP kommer också att ge möjligheter till nya tjänster och tillämpningar som drar nytta av Internets möjligheter. Så även om den markerar slutet på en epok är övergången till VoIP i Sverige också en spännande ny utveckling av landets telekominfrastruktur.

Slutet på en epok eller början på en ny och enklare framtid?

Vad tycker du om denna nyhet? Känns det som att en epok går i graven eller tycker du som vi att det öppnar upp sig helt nya och spännande möjligheter? Hör av dig och berätta gärna för oss så kan vi utbyta erfarenheter!

*PTS=Post- och telestyrelsen – Myndighet