Skip to main content

Vanligare med inspelning av webb-möten

Det blir allt vanligare att spela in ett möte i Teams, Zoom, Google Meet eller andra webb-tjänster som finns för digitala möten. Alla streamade möten och samtal kan spelas in för framtida visning. Inspelningen spelar då ofta in ljud-, video- och skärmdelningsaktivitet och du kan dela den på ett bra sätt i hela din organisation.

En inspelning upphör ofta att gälla och tas bort automatiskt efter en angiven tidsperiod. Hur lång tid den är tillgänglig anges av administratören, men du kan ändra utgångsdatumet för en viss inspelning om det är du som är administratör.

Tänk på att säkerställa hur det fungerar med:

  • Inspelningar av whiteboardtavlor, anteckningar, delade anteckningar och visning av videor eller animeringar som är inbäddade i PowerPoint Live presentationer.
  • Ofta när du visar en mötesinspelning visas inte fler än fyra personers videoströmmar samtidigt. Checka detta innan du spelar in ett möte.
  • Om automatiskt genererade transkriptioner finns tillgängliga för allt ljud och video i en inspelning, vilket gör det enkelt att följa med.
  • Om du vill spela in ett möte bör du först kontrollera med företagets IT-avdelning eller tjänsteleverantör om de har en policy.
  • Vissa företag kan ha regler som förbjuder inspelning av möten, medan andra kanske inte har något emot det.
  • Om du är osäker är det alltid bäst att vara försiktig och be om tillstånd innan du spelar in.

Sök juridisk rådgivning för inspelning av samtal

Om du är osäker på om det är lagligt att spela in ett samtal bör du söka juridisk rådgivning innan du gör det. Huvudregeln är att det enligt 4:9a brottsbalken (BrB) är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet är omedvetna om att inspelning sker, samt att den som spelar in inte själv deltar i samtalet.

Stöd för inspelning av samtal 

Tänk också på att du måste befinna dig i ett land eller en region där inspelning av samtal stöds. Inspelningsfunktionen är inte tillgänglig överallt. I vissa regioner är det inte tillåtet att spela in samtal, så du bör kontrollera detta innan du spelar in ett samtal. Du bör också vara medveten om att även om samtalet spelas in i en region där det är lagligt att göra det, kan deltagarna i samtalet senare invända mot inspelningen och kräva att den förstörs.

Om du planerar att spela in ett samtal bör du därför först inhämta samtycke från alla deltagare.