Skip to main content

Får man spela in samtal utan den andres vetskap? 

Många samtal spelas in i olika sammanhang utan de andra deltagarnas vetskap. Om du har varit i en bank- eller försäkringsbolags telefonkö får du ofta besked om att telefonsamtalet kan komma att spelas in för att säkerställa kvaliteten på service och kundtjänsten. Du får då också möjlighet att avstå samtalet och anses ha accepterat inspelningen om du inte avbryter.

En del människor spelar också in sina egna telefonsamtal för att ha en senare referens. Visst är det fiffigt att spela in ett kundsamtal för att använda det för att be någon annan att skriva mötesnoteringarna? Tänk då på att radera detta i efterhand eller säkerställ att det inte används på ett felaktigt och kanske olagligt sätt.

Ta för vana att alltid fråga innan du spelar in ett samtal 

Frågan är alltså om man kan spela in samtal utan den andra personens vetskap? Huvudregeln är att det enligt 4:9a i brottsbalken (BrB) är olagligt att spela in privata samtal om deltagarna i samtalet inte är medvetna om att inspelningen äger rum, och om den person som spelar in inte själv deltar i samtalet. Detta gäller även för samtal som du inte deltar i, men som du kan höra. Det är dock inte olagligt att spela in offentliga samtal eller samtal där du själv deltar.

Det är dock olagligt att spela in samtal utan de andra deltagarnas vetskap, om du inte själv deltar i samtalet. Det finns vissa situationer där det kan vara tillåtet att göra inspelningar utan de andra deltagarnas vetskap. Till exempel om du tror att ett brott håller på att begås och du gör en inspelning för att bevisa detta för polisen. I sådana fall måste det dock finnas starka skäl att tro att ett brott äger rum.

Lagligt inspelade samtal

Det finns några villkor som måste uppfyllas för att det ska anses vara lagligt. För det första måste alla deltagare i samtalet vara medvetna om att inspelningen äger rum. För det andra måste den person som spelar in samtalet delta i samtalet. Slutligen är det endast lagligt att spela in samtal som äger rum offentligt eller där alla deltagare har samtyckt till inspelningen. Om dessa villkor inte uppfylls är inspelningarna olagliga och kan inte användas som bevis i en domstol.

Inspelade samtal som bevis i brottmålsrättegång

Det finns dock vissa undantag från denna regel. Om samtalet spelas in i syfte att tillhandahålla bevis i en brottmålsrättegång, eller om det anses vara av allmänt intresse kan inspelningen anses vara laglig. Om du är osäker på om det är lagligt att spela in ett samtal eller inte är det bäst att söka professionell juridisk rådgivning.

Om den som spelar in själv är närvarande i samtalet gör den personen inte sig skyldig till något lagbrott. Däremot är det olagligt att i hemlighet spela in ljud i ett sammanhang där en själv inte är närvarande. Detta innebär att om du vill spela in ett samtal måste du delta i det.